โรงเรียนวัดต้นตาล(อรุณโรจน์ประชารัฐบำรุง) ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2471 โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดต้นตาลเป็นที่เรียน
เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลต้นนา
และต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น
โรงเรียนวัดต้นตาล (อรุณโรจน์ประชารัฐบำรุง) 

          เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อมาปี 2503 ได้รับ
งบประมาณจาก
ทางราชการ และเงินสบทบจากประชาชนสร้างอาคารเรียนแบบ ป.3 ก.ดัดแปลง
ต่อเติมเป็นแบบ 8 ห้องเรียน
ปลูกบนพื้นที่ 5 ไร่เศษ พ.ศ.2515 ได้รับเงินงบประมาณสร้างอาคาร
เรียนแบบ ป.1 ข อีก 3 ห้องเรียนและต่อเติมอีก
3  ห้อง รวม 6 ห้องเรียน ทำการสอนถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 7 ปี พ.ศ.2521  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตามหลักสูตรประถมศึกษา 2525 ปี

          พ.ศ.2528  ได้รับเงินงบประมาณเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนหลังเก่าจากสังกะสี
เป็นกระเบื้องปี พ.ศ.2529 
สร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง  ปี พ.ศ.2532 สร้างส้วม 1 หลัง 
จำนวน 4 ที่ ปี พ.ศ.2540 โรงเรียนเปิดขยายโอกาส
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และขยายไปจนถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2542 ปี พ.ศ.2542  สร้างอาคารเรียน
จำนวน 1 หลัง
4 ห้องเรียน ต่อเติมเอง 2 ห้อง รวม 6 ห้อง ปี พ.ศ. 2559 ต่อเติมห้อง 4  ห้อง
ขณะนี้
โรงเรียนวัดต้นตาลมีอาคารเรียนทั้งหมด 3 หลัง 24 ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง 
โรงอาหาร 1 หลัง
อาคารจริยศึกษา 1 หลัง ห้องน้ำ 5 หลัง 14 ห้อง โรงเรียนวัดต้นตาล
รับเด็กในเขตบริการ 4 หมู่บ้าน
ในการจัดการเรียนการสอนเปิดสอน 3 ระดับ คือ
ระดับก่อนประถมศึกษาอนุบาล 1 ถึงอนุบาล 3
ระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนในปีการศึกษา 2562 
รวมทั้งสิ้น 271 คน
มีข้าราชการครู 16 คน

 

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

นาฬิกา